Informujemy, że od 18 stycznia 2021, jest możliwość skorzystania z posiłków w naszej szkolnej stołówce przez dzieci uczęszczające do klas 4-8. Chęć skorzystania z obiadów należy zgłosić do kierownika świetlicy tel. 13 46 327 56 wew. 33.

Przypominamy jednocześnie, że z dniem 1 stycznia 2021 r. zmienił się numer konta, na które należy uiszczać opłaty za obiady.
Nowy numer konta: 50 1240 1792 1111 0011 0321 4095

Odpłatność za listopad 2020r. – 20zł, styczeń 2021r. – 50zł