Szanowni Rodzice uczniów klas IV- VIII.
Uczniowie klas IV- VIII mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej podczas nauczania zdalnego. Jednocześnie informuję, że Rodzice bądź Opiekunowie prawni mają w takim przypadku obowiązek przyprowadzania oraz odbierania dziecka po spożytym posiłku zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi wprowadzonymi przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej.
Zgłoszenia dziecka na obiady należy dokonać w dniu dzisiejszym tj. 26.10.2020 r. drogą elektroniczną (e- dziennik) do kierownika świetlicy.
 Z poważaniem kierownik świetlicy Elżbieta Gruba.