Dyrektor szkoły informuje:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 26 października 2020 r do 8 listopada 2020 r w klasach 4-8 nauka odbywać się będzie w sposób zdalny.