Regulamin 3 Rodzinnego konkursu plastycznego o treści patriotycznej