W ramach pedagogizacji Rodziców prosimy o zapoznanie się z przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przewodnikiem na temat Cyberprzemocy.

https://www.gov.pl/attachment/2535e082-0167-42b5-bb6b-14e3fcb8c5c9