Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty.

188

Informujemy, że w dniu 31 lipca 2020 r. oraz 3 sierpnia 2020 r. w sekretariacie szkoły, w godzinach od 7.30 – 14.30 będzie można odebrać zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty. Odbiór dokumentu powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem przez ucznia.

Przypominamy, że podczas odbioru należy zachować zasadę dystansu społecznego, zdezynfekować ręce oraz mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos.

Informacja dyrektora CKE.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200728%20Informacja%20o%20og%C5%82oszeniu%20wynik%C3%B3w%20E8%20w2.pdf