Komunikat w sprawie zwrotów podręczników i sprzętu komputerowego
oraz dezynfekcji szafek ubraniowych

ZWROT PODRĘCZNIKÓW

  1. Zwrot książek i podręczników odbywa się w dniach 19 – 24 czerwca 2020 r. według podanego harmonogramu.
  2. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników/książek powinien być w maseczce oraz jednorazowych rękawiczkach. 
  3. Osoba zwracająca podręczniki, w celu oceny stanu technicznego dokonuje ich prezentacji bibliotekarzowi. 
  4. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.
  5. Uczeń jest zobowiązany  przygotować podręczniki: usunąć wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte lub wypadające kartki, wyprostować pozaginane kartki Podręczniki powinny być zwracane w kompletach, bez: foliowych okładek, zapisanych ołówkiem notatek, pogiętych lub rozdartych kartek.

Okładki z przyklejonymi do książki brzegami należy pozostawić (pozostałości kleju powodują, że kartki się sklejają i niszczą przy próbie rozdzielenia).

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów, w szczególnych przypadkach prosimy o kontakt email (bibblioteka@sp2sanok.pl) lub  telefoniczny z sekretariatem.

Harmonogram zwrotu podręczników

19.06 – piątek – wejście B  – (od boiska szkolnego)

12.00 – 13.00 – klasa 4a

13.00 – 14.00 – klasa 4b

14.00 – 15.00 – klasa 5a

15.00 – 16.30 – klasa 1a 1b

16.30 – 18.00 – klasa 1c 2a

22.06 – Poniedziałek  –  wejście B  – (od boiska szkolnego)

12.00 – 13.00 – klasa 5b

13.00 – 14.00 – klasa 8a

14.00 – 15.00 – klasa 8b

15.00 – 16.00 – klasa 8c

16.00 – 17.00 – klasa 7a

17.00 – 18.00 – klasa 7b

22.06 – Poniedziałek – wejście od parkingu – od biblioteki 

13.00 – 14.00 – klasa 3a

14.00 – 15.00 – klasa 3b

15.00 – 16.00 – klasa 3c

16.00 – 17.00 – klasa 2c

17.00 – 18.00 – klasa 2b

23.06 -Wtorek – wejście B  – (od boiska szkolnego)

12.00 – 13.00 – klasa 5c

13.00 – 14.00 – klasa 6a

14.00 – 15.00 – klasa 6b

15.00 – 16.00 – klasa 6c

16.00 – 17.00 – klasa 6d

17.00 – 18.00 – klasa 6e

24.06 – środa – wejście B  – (od boiska szkolnego)

12.00 – 13.00 – klasa 5d

13.00 – 14.00 – klasa 7a

14.00 – 15.00 – klasa 7b

15.00 – 16.00 – klasa 7c

16.00 – 17.00 – klasa 7d

17.00 – 18.00 – klasa 7e

ZWROT SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Zwrot wypożyczonego sprzętu komputerowego (laptop, modem) odbywa się w dniach w dniach 19 – 24 czerwca 2020 r. – według harmonogramu zwrotu podręczników lub w dniach 29.06 do 3.07. 2020 r. według poniższego harmonogramu.

29.06.2020 r. – poniedziałek od 10.00 – 17.00

30.06.2020 r. – wtorek od 10.00 do 16.00

1.07. 2020 r.– środa od 10.00 – 17.00

2.07.2020 r.– czwartek – od 10.00 – 17.00

3.07 2020 r.– piątek od 10.00 do 16.00 – OSTATECZNY I TERMIN!

Sprzęt (laptop, modem) należy oddać  do pana kierownika administracyjnego. Przed oddaniem należy z dysku usunąć WSZYSTKIE SWOJE DANE. Laptop powinien być zwrócony w takim stanie w jakim otrzymał go uczeń w dniu wypożyczenia. 

Podczas zwrotu sprzęt zostanie sprawdzony pod względem stanu technicznego. 

 

SZAFKI UBRANIOWE

Podczas zwrotu podręczników uczniowie klas ósmych proszeni są o uregulowanie (u pana kierownika administracyjnego) spraw związanych z szafkami ubraniowymi.

Prosimy, by uczniowie klas II – VII  zabrali wszystkie rzeczy z szafek ubraniowych i pozostawili  SZAFKI OTWARTE. W czasie wakacji szafki będą DEZYNFEKOWANE.

Pobierz plik