Witam Państwa.
W związku ze zbliżającym się terminem przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, proszę o zapoznanie się z „Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.” oraz przeanalizowanie ich wraz z dziećmi.

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2020/05/20200515-Przeprowadzanie-egzaminów-COVID-Wytyczne_WO_202005261400.pdf

Informuję, że spotkania z uczniami i rodzicami poszczególnych klas dotyczące zmian w organizacji egzaminu związanych z pandemią Covid – 19, odbędą się zdalnie przy użyciu narzędzia Classroom. W związku z tym uczniowie powinni przyjąć zgłoszenie do spotkania w classroom. Spotkanie odbędzie się za pomocą MEET w następującym porządku:

1. klasa 8 a – 28 maja 2020 r. godzina 16.00
2. klasa 8 b – 28 maja 2020 r. godzina 17.00
3. klasa 8 c – 28 maja 2020 r. godzina 18.00

Uwaga dołączając do spotkania należy wyciszyć mikrofon.

Działając zgodnie z wprowadzonym w szkole reżimem sanitarnym, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa Państwa dzieci proszę o wypełnienie „Oświadczenia” oraz dostarczenie go do szkoły do 5 czerwca 2020 r. Oświadczenie można dostarczyć osobiście, przez dziecko lub w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres sekretariat@sp2sanok.pl

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2020/05/oswiadczenie_egzamin.pdf

Bartłomiej Mandzelowski
Dyrektor Szkoły