Drodzy ósmoklasiści.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami i harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021