Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas ósmych mają możliwość odbycia konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów na terenie szkoły przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Udział w konsultacjach jest dobrowolny i zależy od decyzji Rodziców. Konsultacje odbywać się będą w małych grupach do 12 osób według harmonogramu umieszczonego na stronie internetowej szkoły. Chęć uczestniczenia w konsultacjach należy zgłosić nauczycielowi przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny w panelu wiadomości do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym konsultacje, poniedziałkowe konsultacje zgłaszamy do piątku do godziny 16.00 (konsultacje na dzień 25 maja 2020 r. należy zgłosić – wyjątkowo do 23 maja do godziny 16.00).

Należy również zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa w szkole, zasadami organizacji konsultacji oraz podpisać oświadczenie. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce ZADALNE.

Z poważaniem.

Bartłomiej Mandzelowski

 

Procedury bezpieczeństwa w szkole.

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedury_zapewnienia_bezpieczestwa_w_szkole_COVID19.pdf

Organizacja konsultacji.

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2020/05/Organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoły.pdf

Oświadczenie (obowiązkowe).

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2020/05/oswiadczenie-1.pdf

Harmonogram konsultacji.

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2020/05/harmonogram-konsultacji-dla-klas-8.pdf