Działając zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 493 z późn. zm.) informuję, że z dniem 25 maja w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku, uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęcia rewalidacyjne na terenie placówki.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacji zajęć. Zgłoszenia dzieci należny dokonywać u nauczycieli zajęć rewalidacyjnych. Dokumentem wymaganym przy zgłoszeniu dziecka na zajęcia od dnia 25 maja 2020 r. jest „Oświadczenie”. Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców/opiekunów prawnych dokument należy zwrócić w sekretariacie szkoły.

Bartłomiej Mandzelowski
dyrektor szkoły

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku w związku z wystąpieniem COVID-19

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2020/05/Organizacja-zajęć-rewalidacyjnych-dla-uczniów-1.pdf

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2020/05/oswiadczenie-1.pdf

https://www.gov.pl/attachment/38d9ca24-1c1c-4205-af25-0ee58a53964d