Miło nam jest przedstawić pierwszych utalentowanych uczniów Dwójki.
Zapraszamy do pooglądania nadesłanych filmików z ich wykonaniami.

Mateusz z klasy 2a.

Emil z klasy 3b.

Martyna z klasy 4a.

Bartosz z klasy 5d.

Jeżeli chcesz zaprezentować swój talent muzyczny zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie: „Muzykuj z Dwójką”.

Aby wziąć w niej udział, należy nagrać swój występ (śpiew, grę na instrumencie) zapisać na dysku google i udostępnić na adres: sabina.wdowiak@sp2sanok.pl
Film będzie umieszczony na szkolnym profilu YouTube. Wraz z wysłaniem filmu, proszę również dołączyć zgodę o treści:
„Wyrażam zgodę na umieszczenie nagrania występu mojego dziecka………………………..(imię nazwisko dziecka) na szkolnym profilu YouTube.
Podpis rodzica

Zapraszamy.