Drodzy Rodzice.

W związku z zaistniała sytuacją dotyczącą zawieszenia zajęć w szkole do 25 marca 2020 r. spowodowaną pandemią koronawirusa, informuję, że okres ten należy traktować jako formę kwarantanny dla dzieci.

Nie jest to jednak czas wolny od nauki. W tym okresie zorganizowane będzie zdalne nauczanie uczniów w domach poprzez dziennik elektroniczny. Należny na bieżąco sprawdzać zakładkę zadania. Nauczyciele będą tam umieszczać informacje na temat ćwiczeń i zadań do wykonania przez dzieci oraz terminy i formę ich kontroli. Bardzo prosimy o współpracę Państwa w tym zakresie, jak również motywowanie swoich dzieci do pracy.

Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sanoku, prosimy o odizolowanie dzieci od dużych skupisk ludzkich i zatrzymanie ich przez możliwie najdłuższy czas w domach. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży niedopuszczalnym jest przebywanie uczniów i wychowanków w: galeriach, sklepach, boiskach sportowych, placach zabaw, itp.. Informujemy, że boisko wielofunkcyjne przy naszej szkole jest zamknięte.

Prosimy na bieżąco sprawdzać informacje pojawiające się w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Bartłomiej Mandzelowski