W związku z zaleceniami Podkarpackiego Kuratora Oświaty, informuję, że w dniach od 12 do 13 marca 2020 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia dydaktyczno – wychowawcze będą odwołane. W tych dniach dla dzieci, których Rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki, na świetlicy szkolnej zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze. W tych dniach nie będą wydawane obiady. Odpisów będzie dokonywała pani kierowniczka świetlicy. W dniach 12,13 marca 2020 r. dzieci będą mogły skorzystać z herbaty oraz suchego prowiantu w cenie 4 zł. od dziecka.

Od 16 do 25 marca
szkoła będzie zamknięta.

Przypominamy, że Rodzicom dzieci do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017 poz. 1368)

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Proszę śledzić na bieżąco informacje pojawiające się w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły.

Bartłomiej Mandzelowski