Kierownik świetlicy informuje, że:

Rodzice mają obowiązek uiszczania opłaty za wyżywienie dzieci w nieprzekraczalnym terminie pierwszych 7 dni roboczych każdego miesiąca. Opłaty mogą być dokonywane w dwóch formach:

  1. Na konto wskazane przez szkołę:

43 8642 1184 2018 0069 9057 0004

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę i dopisać „świetlica”. W przypadku absencji dziecka w danym miesiącu odliczenia z tytułu jego nieobecności dokonuje się w kolejnym miesiącu, tylko po uzgodnieniu kwoty z kierownikiem świetlicy.

2. U kierownika świetlicy:

Odpłatność za dożywianie w lutym wynosi 100 zł.

Dni zbierania odpłatności za dożywianie w miesiącu lutym:

3 II (poniedziałek) godz. 14:00 – 16:00

4 II (wtorek) godz. 11:40 – 12:40

5 II (środa) godz. 14:00 – 16:00

6 II (czwartek) godz. 11:40 – 12:40

7 II (piątek) godz. 7:15 – 9:15

10 II (poniedziałek) godz. 14:00 – 16:00

11 II (wtorek) godz. 11:40 – 12:40

Odpłatność za dożywianie w marcu wynosi 110 zł.