Wszystkich uczniów zapraszamy na zajęcia organizowane
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku,
podczas ferii zimowych – 13 – 24 stycznia 2020 r.