3 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Uczciliśmy ten dzień poprzez wcześniej wykonaną gazetkę z różnymi informacjami oraz pracami plastycznymi uczniów klasy 5a, 5b i 5c . Ponadto w klasach Ia, Ib oraz Ic odbyły się lekcje wychowawcze pt.”Czy osoba niepełnosprawna to ktoś inny? Zapoznanie z niepełnosprawnością”.  Celem zajęć było zapoznanie z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych. Uczniowie obejrzeli  10 minutową animację „N jak niewidomy”,  pokazującą jak pomagać osobom niewidomym. Film został stworzony przez Polski Związek Niewidomych.  Następnie odbyły się zajęcia praktyczne w celu zrozumienia specyfiki  funkcjonowania osób  z niepełnosprawnością  poprzez próbę doświadczania jej za pomocą różnych zmysłów.
Tekst: E. Kocik