Wolontariusze z naszego szkolnego klubu Wolontariatu przy współpracy z uczniami
z klasy 8c przygotowali kartki świąteczne z życzeniami dla podopiecznych z Domu Bezdomnego Inwalidy w Sanoku. Praca była owocna. Pomysłowość wolontariuszy pozwoliła na stworzenie wspaniałych kartek, które zapewne ucieszą bezdomnych.
Podziękowanie dla wolontariuszy za tak liczny udział składa opiekun wolontariatu
Iwona Łukaszyk