Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły  włączyli się w ogólnopolską  akcję „BohaterON- włącz historię”, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie powstańców warszawskich. Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Niestety, odchodzą od nas ostatni powstańcy pełniący ważną rolę w podtrzymywaniu pamięci o tamtych 63 dniach. Ludzie Ci zasłużyli na naszą pamięć i szacunek – akcja BohaterON pozwala każdemu na wyrażenie tego w symboliczny sposób, bo czasami wystarczy powiedzieć „dziękuję i pamiętam”.
Na lekcjach historii uczniowie klas 5a, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e oraz kółka historycznego  poznali przyczyny i przebieg powstania warszawskiego oraz jego bohaterów. Następnie własnoręcznie wykonali kartki, na których wypisywali życzenia dla uczestników walk o stolicę- w sumie wysłaliśmy ponad 120 kartek.   Koordynatorem szkolnej akcji była pani Dorota Górecka- Bazylewicz.                                                                                             Tekst: Barbara Rajtar- Wojdyła