Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku zaprasza Rodziców na spotkania wywiadowcze.
Harmonogram spotkań:
18 listopada 2019 r. o godz. 17.00 – klasy 4 – 8.
Spotkanie Rodziców klas 4 – 8 z wychowawcami, poprzedzone zostanie pogadanką
pt. „Stawianie wymagań, wzmacnianie dobrych zachowań, wspieranie samodzielności, budowanie poczucia własnej wartości dziecka, jako alternatywa zachowań przemocowych” na dużej sali gimnastycznej.
19 listopada 2019 r. o godzinie 17.00 –  klasy kl. 1 – 3
18 listopada 2019 r. o godzinie 18.30 odbędzie się zebranie prezydium Rady Rodziców w sali 11.
W tych samych dniach dyżur będą pełnić:
logopeda (sala RSU – budynek A, III piętro);
pedagog szkolny (gabinet pedagoga – budynek A, III piętro);
specjaliści gimnastyki korekcyjnej (pokój nauczycieli wf – budynek A, parter);
kierownik świetlicy (sala świetlicy – budynek B)
wszyscy nauczyciele uczący  (pokój nauczycielski – budynek A, II piętro);

Rozkład sal będzie wywieszony przy wejściach do szkoły.
Serdecznie zapraszamy.