Konkurs na etiudę filmową organizowany przez samorząd województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenie „EKOSKOP” w Rzeszowie.
Film autorstwa Caroline Zając Chort p.t: „Ratujmy planetę” Przeszedł do etapu wojewódzkiego.