W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych chętni uczniowie klas 5-7 wzięli udział w quizie-zabawie sprawdzającym ich wiedzę z zakresu kultury, historii, geografii oraz języka krajów Unii Europejskiej.  Do trójki siódmoklasistów uśmiechnęło się wyjątkowe szczęście – uczniowie zdobyli wyróżnienie oraz nagrody rzeczowe, które zostaną im wręczone podczas panelu dyskusyjnego „Geneza i wartości Unii Europejskiej” w ramach spotkania Europejskiego  Uniwersytetu Latającego. Wyróżnionym i nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy :).
Edyta Michalak