17 maja 2019r. uczniowie własnoręcznie zasadzili drzewko przed głównym wejściem do budynku szkoły.  20 września 2019r. drzewko klasy 2 „c” zostało oficjalnie „ochrzczone” przez uczniów i nadano mu imię Bili.
Z przyjemnością będziemy obserwować jak razem z nami rośnie.
Tekst: Anna Żółkiewicz