Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku zaprasza Rodziców na spotkania wywiadowcze.
Harmonogram spotkań:
23 września 2019 r. o godz. 17.00 – klasy kl. 1 – 3
Spotkanie Rodziców klas 1 poprzedzone będzie spotkaniem z Dyrektorem Szkoły na małej sali gimnastycznej.
24 września 2019 r. o godzinie 17.00 –  klasy 4 – 8.
24 września 2019 r. o godzinie 18.30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców w sali 29.
W tych samych dniach dyżur będą pełnić:
logopeda (sala RSU – budynek A, III piętro);
pedagog szkolny (gabinet pedagoga – budynek A, III piętro);
specjaliści gimnastyki korekcyjnej (pokój nauczycieli wf – budynek A, parter);
kierownik świetlicy (sala świetlicy – budynek B)
wszyscy nauczyciele uczący  (pokój nauczycielski – budynek A, II piętro);

Rozkład sal będzie wywieszony przy wejściach do szkoły.
Serdecznie zapraszamy.