W ramach akcji Sprzątanie świata 2019 odbędą się 2 konkursy organizowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenie „EKOSKOP” w Rzeszowie. Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej. Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Iwona Mermer (nauczyciel geografii).
1. Konkurs na krótką bajkę odpadową ( max. 2 strony A4) – dla uczniów klas V – VI.
2. Konkurs na etiudę filmową nagrywaną telefonem ( 2 minuty) – dla uczniów klas VII – VIII.
Prace konkursowe wraz z załączonymi formularzami i oświadczeniami należy złożyć do nauczycielki p. Iwony Mermer.
Szkolny etap konkursu zostanie zakończony:
• dnia 19 września 2019 r. w przypadku konkursu na bajkę odpadową,
• dnia 15 września 2019 r. w przypadku etiudy filmowej.
Finał konkursu odbędzie się w dniu 4 października 2019 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszam do udziału w konkursie.
Załączniki: regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie internetowej:
http://www.srodowisko.wrotapodkarpackie.pl/index.php/8-aktualnosci/220-sprzatanie-swiata-2019-konkursy