Szkolny konkurs plastyczny organizowany przez panią Iwonę Mermer „Ratuj Ziemię”. Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwijanie kreatywności wśród młodzieży szkolnej. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat pogarszającego się stanu środowiska przyrodniczego.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VIII.

Szkolny etap trwa do dnia 15 września.

Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz klasa do której uczeń uczęszcza.

Prace należy złożyć do nauczycieli: p. Iwony Mermer.

Zapraszam do udziału w konkursie.